58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
 • 13 lipca 2018 | Aktualności

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku – termin składania wniosków 9.08.2018 r.

  W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdańska uchwały Nr LV/1565/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do...
 • 17 czerwca 2018 | Aktualności

  XXV sesja Rady Dzielnicy Stogi w dn. 15 czerwca 2018 r. – nie odbyła się z powodu braku quorum

  Zwołana na dzień 15 czerwca 2018 r. na godz. 19.00  XXV sesja Rady Dzielnicy Stogi nie odbyła się z powodu braku quorum. Na sesję przybyło 7 niżej wymienionych radnych dzielnicy (skład Rady liczy 15 radnych): Sławomir Szczygielski – przewodniczący Rady Magdalena Wiszniewska – przewodnicząca Zarządu Bogdan Gutowski – z-ca przewodniczącej Zarządu Janusz Łapszo – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji...
 • 13 czerwca 2018 | Aktualności

  W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 spotkanie w sprawie zmian w Studium uwarunkowań…

  W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska w części dotyczącej rejonu ul. prof. Witolda Andruszkiewicza – obszar plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym...

  Partnerzy