Dużury Wrzesień

20VI2016 r.

XI sesja Rady Dzielnicy Stogi

05VI2016

Dyżury Czerwiec

15V2016 r.

Sesja Rady Dzielnicy Stogi