58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
 • 26 lipca 2018 | Aktualności

  Projekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r. , poz. 2011 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje: Paragraf 1 Rada Dzielnicy Stogi odwołuje radnego Sławomira Szczygielskiego z...
 • 26 lipca 2018 | Aktualności

  Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi

  Na podstawie paragrafu 14 ust. 3 i paragrafu 16 ust. 1 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje: Paragraf 1 Rada Dzielnicy Stogi powołuje...
 • 26 lipca 2018 | Aktualności

  Projekt uchwały w spr. wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 pkt 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje: Paragraf 1 W związku z podjęciem przez Radę Miasta...

  Partnerzy