58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
 • 6 sierpnia 2017 | Aktualności

  Sesja w dniu 3.08.2017 r. nie odbyła się – brak quorum

  Zwołana na dzień 3 sierpnia 2017 r. sesja Rady Dzielnicy Stogi nie odbyła się z powodu braku quorum. Do podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowego składu Rady. Na 15 radnych wchodzących w skład Rady Dzielnicy Stogi obecnych było 6: Kamil Duljas, Jarosław Gawina, Hanna Krzak, Sabina Mirska, Sławomir Szczygielski i Magdalena Wiszniewska....
 • 27 lipca 2017 | Aktualności

  Projekt uchwały w spr. opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku  w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr 62/27 obręb 257 Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz....
 • 27 lipca 2017 | Aktualności

  Projekt uchwały w spr. wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r.,...

  Partnerzy