58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Aktualności

 • 14 grudnia 2017

  Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 26 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz....
 • 14 grudnia 2017

  Sesja Rady Dzielnicy Stogi – 19 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 20.00

  Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm. z w o ł u j ę w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek)...
 • 21 września 2017

  Projekt uchwały RDS w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr 62/27 obręb 257

                                                           Uchwała Nr ……………………..                                                                Rady Dzielnicy Stogi                                                      z dnia …………………………… roku  w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr 62/27 obręb 257  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy...
 • 21 września 2017

  Projekt uchwały RDS w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej

                                                           Uchwała Nr ……………………..                                                              Rady Dzielnicy Stogi                                                     z dnia …………………………… roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej Na podstawie § 80 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z...
 • 21 września 2017

  Projekt uchwały RDS w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

                                                           Uchwała Nr ……………………..                                                               Rady Dzielnicy Stogi                                                      z dnia …………………………… roku w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z...