58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Aktualności

 • 13 lipca 2018

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku – termin składania wniosków 9.08.2018 r.

  W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdańska uchwały Nr LV/1565/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do...
 • 17 czerwca 2018

  XXV sesja Rady Dzielnicy Stogi w dn. 15 czerwca 2018 r. – nie odbyła się z powodu braku quorum

  Zwołana na dzień 15 czerwca 2018 r. na godz. 19.00  XXV sesja Rady Dzielnicy Stogi nie odbyła się z powodu braku quorum. Na sesję przybyło 7 niżej wymienionych radnych dzielnicy (skład Rady liczy 15 radnych): Sławomir Szczygielski – przewodniczący Rady Magdalena Wiszniewska – przewodnicząca Zarządu Bogdan Gutowski – z-ca przewodniczącej Zarządu Janusz Łapszo – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji...
 • 13 czerwca 2018

  W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 spotkanie w sprawie zmian w Studium uwarunkowań…

  W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska w części dotyczącej rejonu ul. prof. Witolda Andruszkiewicza – obszar plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym...
 • 13 czerwca 2018

  W dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. 14.30 – 19.00 wydawanie Kart Mieszkańców w siedzibie Rady

  W dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w godzinach: 14.30 – 19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy można odbierać Karty Mieszkańca. Karty będą wydawane przez przedstawicieli Gdańskiej Organizacji Turystycznej i radnych dzielnicy....
 • 10 czerwca 2018

  Projekt Uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetowych Inwestycji – sesja 15 czerwca 2018 r.

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje: Paragraf 1 Rada Dzielnicy Stogi wnosi o ujęcie w...