58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Aktualności

 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku  w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce nr 62/27 obręb 257 Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz....
 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r.,...
 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Anny Katarzyny Krawczyńskiej

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej Na podstawie § 80 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz....
 • 27 lipca 2017

  Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy Stogi w dn. 3.08.2017 r.

  Gdańsk, dnia 27 lipca 2017 r. Szanowni Radni                                                                        Rady Dzielnicy Stogi                Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)  z w...