58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Aktualności

  • 14 grudnia 2017

    Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku

    Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 26 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz....
  • 14 grudnia 2017

    Sesja Rady Dzielnicy Stogi – 19 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 20.00

    Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm. z w o ł u j ę w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek)...