58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Aktualności

  • 9 maja 2018

    XXIV sesja Rady Dzielnicy Stogi – 15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 20

    Na podstawie paragrafu 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) zwołuję w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 20.00 sesję Rady Dzielnicy Stogi...