58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościKonsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu budżetu Dzielnicy na 2018 r.
  • 25 stycznia 2018

    Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu budżetu Dzielnicy na 2018 r.

    Na podstawie par. 1 ust. 2 Uchwały nr XXXIII/92/15 Rady Dzielnicy Stogi z dnia 21 stycznia 2015 r. Rada Dzielnicy Stogi informuje, iż istnieje możliwość złożenia propozycji wniosków dotyczących organizacji przedsięwzięć i wspierania inicjatyw lokalnych mieszkańców do realizacji w ramach środków statutowych na rok 2018 r.

    Wnioski można składać w formie elektronicznej na adres: zarzad@radadzielnicystogi.pl lub w formie tradycyjnej do skrzynki pocztowej znajdującej się przy siedzibie Rady (ul. Hoża 14) w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

    Jednocześnie informujemy, że w roku 2018 środki statutowe dzielnicy Stogi wynoszą: 42 476 zł.