58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualności

Aktualności

 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r.,...
 • 27 lipca 2017

  Projekt uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Anny Katarzyny Krawczyńskiej

  Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej Na podstawie § 80 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz....
 • 27 lipca 2017

  Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy Stogi w dn. 3.08.2017 r.

  Gdańsk, dnia 27 lipca 2017 r. Szanowni Radni                                                                        Rady Dzielnicy Stogi                Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)  z w...
 • 22 listopada 2016

  DRMG opublikowała propozycje modernizacji chodników w 2017 r.

  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska opublikowała propozycje modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2017. Na liście podstawowej propozycji znajdują się ulice na dzielnicy Stogi. Przewidziano, że planowaną modernizacją ulic (2.700 mb chodnika i 1.030 mb jezdni) objęte zostaną ulice: Rozłogi, Wrzosy, Niska, Tamka, Kormoranów, Krucza. Na liście rezerwowej znajduje się ulica Falck – Polonusa (460 mb chodnika i 230 mb...
 • 22 listopada 2016

  Nowe windy w NZOZ Stogi – ul. Stryjewskiego 29

  W przychodni na Stogach pojawią się dwie windy – obie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inwestycja obejmuje też remont istniejących szybów windowych. Całość prac, które wykonywać będzie firma Techwind, kosztować będzie 688.800,00 zł. Nowe windy zaczną wozić pasażerów w połowie grudnia....