58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały RDS w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej
 • 21 września 2017

  Projekt uchwały RDS w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej

                                                           Uchwała Nr ……………………..

                                                               Rady Dzielnicy Stogi

                                                      z dnia …………………………… roku

  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej

  Na podstawie § 80 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) 

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

                                                                    Paragraf 1

  Wobec złożenia pisemnej rezygnacji z mandatu, Rada Dzielnicy Stogi stwierdza wygaśnięcie mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej.

                                                                   Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący

                                                                                                  Rady Dzielnicy Stogi

  Sławomir Szczygielski