58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi
 • 26 lipca 2018

  Projekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r. , poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi odwołuje radnego Sławomira Szczygielskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.