58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi
 • 26 lipca 2018

  Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi

  Na podstawie paragrafu 14 ust. 3 i paragrafu 16 ust. 1 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi powołuje Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi w składzie:

  1. Radna/Radny……..
  2. Radna/Radny……..
  3. Radna/Radny……..

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.