58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w spr. wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku
 • 26 lipca 2018

  Projekt uchwały w spr. wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 pkt 10 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdańska Uchwały Nr LV/1565/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku, Rada Dzielnicy Stogi wnosi o ujęcie w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następujących elementów infrastruktury:

  • toaleta,
  • natryski,
  • molo,
  • utwardzona ścieżka na część plażową tak jak ma to miejsce przy wejściu głównym kąpieliska morskiego Stogi,
  • oświetlenie,
  • siłownia zewnętrzna,
  • plac zabaw,
  • ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż łącząca poszczególne wejścia na plażę.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.