58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku
 • 14 grudnia 2017

  Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku

  Uchwała Nr ……………………..

  Rady Dzielnicy Stogi

  z dnia …………………………… roku

  w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku

  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 26 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

                                          Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi pozytywnie opiniuje koncepcję zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku przygotowaną przez mgr inż. arch. Igor Zbigniew Strzok na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                        Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.