58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościProjekt Uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetowych Inwestycji – sesja 15 czerwca 2018 r.
 • 10 czerwca 2018

  Projekt Uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetowych Inwestycji – sesja 15 czerwca 2018 r.

  Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

  Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi wnosi o ujęcie w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych następujących inwestycji:

  1. Remonty następujących ulic: Falck-Polonusa, Kłosowa, Skiby, Ugory, Stryjewskiego na odcinku od ul. Pawia do ul. Kłosowa, Nad Brzegiem.
  2. Wymiana oświetlenia przy ulicach: Tamka, Falck-Polonusa, Kłosowa.
  3. Odwodnienie wnętrz podwórkowych.
  4. Zagospodarowanie nabrzeża.

  Paragraf 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.