58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościPrzystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku – termin składania wniosków 9.08.2018 r.
 • 13 lipca 2018

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku – termin składania wniosków 9.08.2018 r.

  W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdańska uchwały Nr LV/1565/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

  Biuro Rozwoju Gdańska   ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro;   80-855 Gdańsk

  oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

  w terminie do dnia 9 sierpnia 2018 r.

  Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.