58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościSesja Rady Dzielnicy Stogi – 19 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 20.00
 • 14 grudnia 2017

  Sesja Rady Dzielnicy Stogi – 19 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 20.00

  Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.

  z w o ł u j ę

  w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 20 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad: 

  1) Rozpoczęcie obrad

  2) Złożenie ślubowania przez Radnego Dzielnicy Stogi Sławomira Ziembińskiego

  3) Uchwala w sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych

  Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska

  4) Uchwała w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Westerplatte w Gdańsku 

  5)  Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi 

  Referuje: Przewodnicząca Zarządu- Magdalena Wiszniewska

  6) Wolne wnioski

  7) Zakończenie obrad

                                                                               z poważaniem

                                                                                                Sławomir Szczygielski

                                                                                       Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi