58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościXXV Sesja Rady Dzielnicy Stogi w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 19.00
 • 10 czerwca 2018

  XXV Sesja Rady Dzielnicy Stogi w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 19.00

  Na podstawie paragrafu 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  z   w   o   ł   u   j   ę

  w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 19.00 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad.
  2. Uchwała ws. wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
  3. Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

  Z poważaniem

  Sławomir Szczygielski

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi