58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościSpotkanie w dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Rady Dzielnicy z Komendatem Komisariatu Policji II
 • 26 lutego 2018

  Spotkanie w dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Rady Dzielnicy z Komendatem Komisariatu Policji II

  W dniu 15 lutego 2018 w siedzibie Rady Dzielnicy odbyło się spotkanie z KOMENDANTEM KOMISARIATU POLICJI II
  w Gdańsku ul. Długa Grobla 4

  Radni wskazali następujące problemy:

  – Wskazaliśmy miejsca permanentnego spożywania alkoholu.
  – Zwróciliśmy uwagę na bezpieczeństwo mienia w rejonie Zalesie
  – Beztroską aktywność bursztyniarzy w biały dzień na naszej dzielnicy
  – Sporadyczne wyścigi samochodowe na ul. Nowotnej
  – Słaba widoczność na Siennej przez zastawione samochody
  – Rozjeżdżanie ścieżki rowerowej przy ROD Kaczeńce
  – Potrzebę działań w zakresie monitoringu miejskiego na Stogach
  – Rozważaliśmy możliwość podjęcia starań o lokal obok naszej siedziby, który mógłby służyć jako punkt obsługi przez policję i straż miejską
  – Na Stogach jest dużo spraw związanych z przemocą domową, rozważaliśmy możliwość      zorganizowania szkoleń dot. niebieskiej karty we współpracy z MOPR
  – Uzgodniliśmy, że wiosną zrobimy spotkanie z mieszkańcami
  – Uczuliliśmy na sprzedawanie młodzieży papierosów (zgłoszenie ze szkół)
  – Konieczność zwiększenia pieszych patroli
  25-02-18 Ł.P