58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościW dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 spotkanie w sprawie zmian w Studium uwarunkowań…
  • 13 czerwca 2018

    W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 spotkanie w sprawie zmian w Studium uwarunkowań…

    W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska w części dotyczącej rejonu ul. prof. Witolda Andruszkiewicza – obszar plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) o powierzchni ok. 39,4 ha.

    Przystąpienie do zmian w Studium uwarunkowań… następuje zgodnie z Uchwałą Nr LII/1526/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium…