58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościXXIV sesja Rady Dzielnicy Stogi – 15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 20
 • 9 maja 2018

  XXIV sesja Rady Dzielnicy Stogi – 15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 20

  Na podstawie paragrafu 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  zwołuję

  w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 20.00 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad.
  2. Uchwała ws. zaopiniowania projektów zgłoszonych do edycji Budżetu Obywatelskiego 2019.
  3. Uchwała ws. priorytetowych zadań dla dzielnicy Stogi z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na rok budżetowy 2019.
  4. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z działania Zarządu Dzielnicy Stogi za rok 2017.
  5. Sprawozdanie z działania Rady Dzielnicy Stogi za rok 2017 r.
  6. Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

  Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi – Sławomir Szczygielski