58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościXXVII sesja Rady Dzielnicy Stogi – 2.08.2018 r. godz. 12.00
 • 26 lipca 2018

  XXVII sesja Rady Dzielnicy Stogi – 2.08.2018 r. godz. 12.00

  Na podstawie paragrafu 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  zwołuję

  w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpoczęcia obrad.
  2. Uchwała ws. wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku.
  3. Uchwała ws. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi.
  4. Uchwała ws odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stogi.
  5. Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

  Z poważaniem

  Sławomir Szczygielski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi