58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaAktualnościZawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy Stogi w dn. 3.08.2017 r.
 • 27 lipca 2017

  Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy Stogi w dn. 3.08.2017 r.

  Gdańsk, dnia 27 lipca 2017 r.

  Szanowni Radni

                                                                         Rady Dzielnicy Stogi               

  Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) 

  z w o ł u j ę

  w dniu 03 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 20 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

  1) Rozpoczęcie obrad

  2) Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Stogi Anny Katarzyny Krawczyńskiej

  3) Uchwała w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

  Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska

  4) Uchwała w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce 62/27 obręb 257.

  Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska

  5)  Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi 

  Referuje: Przewodnicząca Zarządu- Magdalena Wiszniewska

  6) Wolne wnioski

  7) Zakończenie obrad

                                                                                z poważaniem

                                                                                                Sławomir Szczygielski

                                                                                       Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi