58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

2012

Przeznaczenie środków finansowych w kwocie 59 935 zł przydzielonych przez Radę miasta Gdańska na rok 2012

18 500 zł - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie osiedla
30.9%
13 500 zł - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Gim. nr 11
22.5%
10 000 zł - Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Hożej 11
16.7%
5 000 zł - Festyn rodzinny w SP nr 11
8.3%
4 200 zł - Dofin. posiłków uczniom z ubogich rodzin SP nr 11 i Gim. nr 11
7.0%
4 000 zł - Akcja porządkowa "sprzątanie świata"
6.7%
1 700 zł - Spotkanie mikołajkowe dla dzieci i seniorów
2.8%
1 000 zł - Impreza integracyjna "Poznajemy nasze osiedle"
1.7%
735 zł - Zakup farb do murali dla Gimnazjum nr 11
1.2%
500 zł - Kino dla młodzieży
0.8%
500 zł - Kino dla dzieci
0.8%
300 zł - Rada Osiedla Stogi (utrzymanie str. Internetowej)
0.5%