58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

2013

Przeznaczenie środków finansowych przydzielonych przez Radę miasta Gdańska w wysokości 59 935 zł na rok 2013

10 000 zł - Zagospodarowanie trawnika w rejonie ul. Stryjewskiego 23
17.0%
10 000 zł - Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Hożej 11
17.0%
10 000 zł - Zakup ławek
17.0%
5 500 zł - Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie Gim. nr 11
9.3%
4 200 zł - Dofin. posiłków uczniom z ubogich rodzin SP nr 11 i Gim. nr 11
7.1%
3 000 zł - Zagospodarowanie terenu w rejonie ul.Tamka 16 i Falc Polonusa 24
5.1%
3 000 zł - Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Skiby 1,5 i Stryjewskiego 16
5.1%
2 000 zł - Rodzinny festyn majowy
3.4%
1 600 zł - Nagrody- okręgowe zawody młodzieżowe RIB, org. Gdański Klub Morski
2.7%
1 500 zł - Wycieczka autokarowa- dzieci i młodzież, org. Fundacja "Pomóż sobie i innym"
2.5%
1 500 zł - Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gim. nr 11
2.5%
1 500 zł - Kije Nordic Walking do projektu "Spacerkiem po zdrowie" organizacji DPS "Ostoja"
2.5%
1 100 zł - Spotkanie mikołajkowe dla dzieci "Kultywujemy tradycje świąteczne"
1.9%
1 000 zł - Zakup lektur do biblioteki szkolnej SP nr 11
1.7%
1 000 zł - Festyn dla dzieci i młodzieży "Powitanie wiosny"
1.7%
1 000 zł - Festyn rodzinny w SP nr 11
1.7%
500 zł - Integracyjne spotkanie aktywizujące osoby starsze, org. DPS "Ostoja"
0.8%
500 zł - Rada Osiedla Stogi (utrzymanie str. Internetowej)
0.8%