58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Dyżury

Radni dyżurują w siedzibie Rady Dzielnicy Stogi – ul. Hoża 14.

Sierpień 2018 r. - w pilnych sprawach kontakt: 797-571-610

Dzień msc. Dzień tygodnia Radny sprawujący dyżur Godziny
16 Czwartek Magdalena Wiszniewska 17.00 - 18.00
16 Czwartek Hanna Krzak 17.00 - 18.00
23 Czwartek Magdalena Wiszniewska 17.00 - 18.00
23 Czwartek Hanna Krzak 17.00 - 18.00