58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Dyżury

Radni dyżurują w siedzibie Rady Dzielnicy Stogi – ul. Stryjewskiego 23

Dyżury radnych od Września 2017 r. zapraszamy - w pilnych sprawach kontakt: 797-571-610

Dzień msc. Dzień tygodnia Radny sprawujący dyżur Godziny