58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

Dyżury

Radni dyżurują w siedzibie Rady Dzielnicy Stogi – ul. Hoża 14.

Czerwiec 2018 r. - w pilnych sprawach kontakt: 797-571-610

Dzień msc. Dzień tygodnia Radny sprawujący dyżur Godziny
14 Czwartek Magdalena Wiszniewska 15.00 - 17.00
21 Czwartek Magdalena Wiszniewska 15.00 - 17.00
28 Czwartek Magdalena Wiszniewska 15.00 - 17.00