58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaSesje Rady Dzielnicy Stogi – 2017 r. zawiadomienia

Sesje Rady Dzielnicy Stogi – 2017 r. zawiadomienia

Gdańsk, dnia 20 lipca 2017 r.

                                                        Szanowni Radni

                                                                       Rady Dzielnicy Stogi               

 Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę

w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 20 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad:

1) Rozpoczęcie obrad

2) Uchwała w sprawie wniosków do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska

3) Uchwała w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji i budowy siłowni zewnętrznej na działce 62/27 obręb 257.

Referuje: Przewodnicząca Zarządu – Magdalena Wiszniewska

4)  Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi 

Referuje: Przewodnicząca Zarządu- Magdalena Wiszniewska

5) Wolne wnioski

6) Zakończenie obrad

                                                                              z poważaniem

                                                                                              Sławomir Szczygielski

                                                                                  Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi