58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl

2018

Na podstawie § 13 ust. 3 i ust. 7 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 20 luty 2017 roku (wtorek) o godz. 18.30 sesję Rady Dzielnicy Stogi w siedzibie Rady Dzielnicy (Gdańsk, ul. Hoża 14), z następującym porządkiem obrad: 

1) Rozpoczęcie obrad 

2) Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy 

3)  Omówienie aktualnego stanu planowanych inwestycji na dzielnicy Stogi 

Referuje: Przewodnicząca Zarządu- Magdalena Wiszniewska

4) Wolne wnioski

5) Zakończenie obrad

                                                                              z poważaniem

                                                                                              Sławomir Szczygielski

                                                                                     Przewodniczący Rady Dzielnicy Stogi