58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaUchwały

Uchwały

  • 23 grudnia 2017

    w sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych

    Uchwała Nr …………………….. Rady Dzielnicy Stogi z dnia …………………………… roku w sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 6 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014...