58 305 09 99
zarzad@radadzielnicystogi.pl
Strona głównaUchwaływ sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych
 • 23 grudnia 2017

  w sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych

  Uchwała Nr ……………………..

  Rady Dzielnicy Stogi

  z dnia …………………………… roku

  w sprawie opinii dotyczącej koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych

  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 6 Statutu Dzielnicy Stogi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Stogi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2011 z późn. zm.)

  Rada Dzielnicy Stogi uchwala, co następuje:

                                                       Paragraf 1

  Rada Dzielnicy Stogi pozytywnie opiniuje koncepcję Gdańskich Przestrzeni Lokalnych opracowaną przez Biuro Rozwoju Gdańska dla Stogów Mieszkaniowych, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

                                                      Paragraf 2

  Rada Dzielnicy Stogi wnosi o uzupełnienie koncepcji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dla Stogów Mieszkaniowych o następujące funkcje:

  1. żłobek;
  2. wybieg dla psów;
  3. skatepark.

                                                    Paragraf 3 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.